WHOis domeingegevens op zoeken

Op deze pagina kun je de openbare WHOis(registratie) gegevens van domeinnamen opvragen.

WHOis gegevens zijn openbare informatie van een domeinnaam. Zo kun je zien wie de eigenaar is van de domeinnaam, waar deze is geregistreerd en hoe je contact met de eigenaar van het domein op kunt nemen.
Vul in het onderstaande veld de domeinnaam in waarvan je de WHOis gegevens op wilt vragen, de hoeveelheid openbare informatie verschilt per extensie/TLD.


Voer een domeinnaam/hostnaam in om op te zoeken: