Het kan zijn dat u bepaalde ipnummers wilt blokkeren zodat ze niet op uw website kunnen komen. U kunt dit vrij eenvoudig realiseren met een PHP script of met een .htaccess file(alleen linux). Helemaal geven we een ASP voorbeeld. Natuurlijk zijn dit kleine eenvoudige scripts, er zijn ook al dan niet gratis meer geavanceerde scripts te vinden op het net. Even zoeken op php/htacccess/asp (1 van de 3) en ip block script.

 

PHP VOORBEELD

In dit PHP voorbeeld stuurt u de bezoeker naar een niet bestaande pagina. U kunt hem ook naar een andere site zoals google sturen maar dat hangt natuurlijk van het doel af.

<?php

$deny = array("111.111.111", "222.222.222", "333.333.333");

if (in_array ($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $deny)) {

 header("HTTP/1.0 404 Not Found"); // of naar google sturen bijvoorbeeld: header("location: http://www.google.com/");

  exit();

} ?>

 

.HTACCESS VOORBEELD

In een .htaccess file (plaatsen in de public_html directory, alleen bij linux hosting) kunt u ook ipnummers blokkeren:

<Limit GET>

  order allow,deny

  allow from all

  deny from 123.456.789.0

  deny from 123.4.5.

</Limit>

 

ASP VOORBEELD

Een ASP(windows hosting) voorbeeld (wel even de no_access.asp pagina maken, plaats daarin bijvoorbeeld de tekst van een 404 pagina):

<%

Dim sBlockedIPsBlockedIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

'check if the IP is the one that is blocked

If sBlockedIP = "32.454.42.12" Then

  'if IP address is banned then redirect to no_access.asp

  Response.Redirect "no_access.asp"

End If

%>

Was dit antwoord nuttig? 0 gebruikers vonden dit artikel nuttig (0 Stemmen)