Het kan zijn dat het directadmin controle paneel u dit bericht stuurt:

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: voorbeeld@emailadres.nl You (uw accountnaam) have reached your message limit. You (uw accountnaam) have reached your message limit / XX emails have been sent yesterday by XXX

Als u bovenstaande melding krijgt heeft u op 1 dag meer dan 300 berichten verstuurd. Iedere nacht wordt deze teller op nul gezet. Een dag later kunt u dus weer mail versturen.

Waarom ?
Het gebeurd regelmatig dat spammers het voor elkaar krijgen te spammen/mailen via het account van nietsvermoedende personen. Daarom limiteren wij het aantal emails per dag. Mocht u om een goede reden toch meer per dag willen versturen dan kunt u contact met ons opnemen en verhogen wij deze limiet. Geen probleem dus.

Controleer of het legitime emails zijn
Het is in directadmin mogelijk om te controleren welke emails er verstuurd zijn en of u deze inderdaad zelf vestuurd heeft. Log daarvoor in het controle paneel in en ga naar POP3 / IMAP e-mail accounts. Daar vindt u de optie E-Mail Gebruik terug. In dat scherm kunt u zien welke mails er verstuurd zijn.

Meer of minder mails per dag
Als u de melding krijgt dat er meer dan 50 mails gestuurd zijn dan hebben wij u in het verleden vanwege het versturen van spam al eens gelimiteerd. Als u zeker weet dat dit opgelost is dan kunt ons vragen om de limiet weer op de standaard 300 per dag te zetten. Meer is zonder extra kosten ook mogelijk, de limiet is in beginsel alleen bedoeld om ongewild spammen tegen te gaan.

Als u meer mails stuurt dan toegestaan kunt u de mails ook terugkrijgen met deze foutmelding: Unrouteable address / Mail delivery failed: returning message to sender
Keywords: You (uw accountnaam) have reached your message limit / XX emails have been sent yesterday by XXX

Was dit antwoord nuttig? 1 gebruikers vonden dit artikel nuttig (1 Stemmen)