Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. WebaWere Internet Solutions BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

WebaWere Internet Solutions BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, verbeteren of te verwijderen.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan tekstuele en/of de grafische weergave van deze website te verveelvoudigden of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook is het opslaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WebaWere Internet Solutions BV niet toegestaan.

Leest u ook onze Privacy verklaring

Was dit antwoord nuttig? 0 gebruikers vonden dit artikel nuttig (0 Stemmen)