VERSTUREN VAN MAILINGS

Het is toegestaan om een mailing te versturen via onze servers. Om misbruik en het versturen van spam te voorkomen hebben we hier wel een aantal voorwaarden aan hangen:

  1. De prioriteit ligt op het tonen van de websites, versturen van mailings wordt alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt.
  2. Het sturen van ongewenste e-mail is niet toegestaan;
  3. De verstuurde e-mail moet een mogelijkheid te bevatten om via een eenvoudige actie te kunnen uitschrijven (een zgn. opt-out link). Dus niet via een 'reply' maar een echte werkende link naar een website;
  4. Je kunt in totaal maximaal 1000 emails per dag versturen. Wil je meer versturen, neem dan contact op, hier zijn aparte pakketten op aparte mailservers voor.
  5. Een mailing mag niet overdag verstuurd worden. Het is niet alleen de mail zelf die het systeem belast, maar ook het programma dat de mail verstuurd. In die zin zou het beter zijn het programma elders(lokaal bijvoorbeeld) te draaien en via smtp de emails te versturen. Zo belast je het systeem het minst.
  6. Alle e-mail adressen zijn aantoonbaar verkregen via een zogenaamde bevestigde opt-in. Zie uitleg: https://support.web-oke.nl/nl/articles/24412-wat-is-een-confirmed-opt-in-mogelijkheid-bij-een-mailing
  7. De boodschap uit de email moet legaal zijn en volgens de Nederlandse wet toegestaan. Als zodanig mag de inhoud geen illegale zaken, teksten of afbeeldingen bevatten die als aanstootgevend of discriminerend kunnen worden opgevat.

Attentie: Wanneer de verstuurde mailing niet voldoet aan de bovengenoemde eisen, behouden wij ons het recht om het desbetreffende webhostingpakket (tijdelijk) op non-actief te zetten. Dit is het tevens het geval wanneer wij van onafhankelijke blacklists, zoals Spamcop, een zogenaamde abuse melding krijgen. Wij zullen dit overigens altijd per geval beoordelen.

Als je meer mails stuurt dan toegestaan kun je de mails terugkrijgen met deze foutmelding: Unrouteable address / Mail delivery failed: returning message to sender

Was dit antwoord nuttig? 1 gebruikers vonden dit artikel nuttig (237 Stemmen)