Wij blokkeren standaard de xmlrpc.php toegang omdat weinig mensen hem gebruiken en hij vaak onder vuur ligt van hackers. Je kunt echter zelf eenvoudig de toegang toch toestaan.

In de hoofdmap van je site, meestal /domains/domein.xx/public_html is een .htaccess file aanwezig. Wijzig deze via de directadmin file editor en voeg dit bovenin de file toe:

<Files xmlrpc.php>
Satisfy Any
Allow from all
</Files>

Daarna zal de toegang tot xmlrpc.php niet meer geblokkeerd worden.

De fout die je kunt krijgen als de toegang geblokkeerd is:
[Thu Feb 05 10:32:31.679144 2015] [access_compat:error] [pid 301852:tid 140431029339904] [client XXXXXX:57864] AH01797: client denied by server configuration: /home/XXX/domains/domein.xx/public_html

Was dit antwoord nuttig? 112 gebruikers vonden dit artikel nuttig (2 Stemmen)