Als u vanuit een aspx pagina een verbinding wilt maken met een mysql database dan is onderstaande tekst wellicht nuttig om eerst eens een eenvoudige testverbinding te maken en daarna pas uw eigen project hiervoor te starten.

Als voorbeeld is de .net connector 6.0 geinstalleerd. U moet in uw root directory(httpdocs/bin) de file Mysql.Data.dll plaatsen. Anders krijgt u deze melding bij het testen: Compiler Error Message: BC30002: Type 'MySqlConnection' is not defined.

Let op dat u in uw web.config ieder geval deze instellingen heeft staan anders worden er geen foutmeldingen getoond:
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>

U kunt de file Mysql.Data.dll downloaden op onderstaande link, kies voor download Windows Binaries, no installer (ZIP) en kopieer de file er handmatig uit en plaats deze in de eerder genoemde bin directory:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/net

Maak vervolgens in httpdocs de file test_mysql.aspx aan met deze inhoud (vervang test64user door je eigen databaseuser, ook het password en de database in de string veranderen in je eigen waarden :
<%@ Page Language="VB" debug="true" %>
<%@ Import Namespace = "System.Data" %>
<%@ Import Namespace = "MySql.Data.MySqlClient" %>
<script language="VB" runat="server">

Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

    Dim myConnection  As MySqlConnection
Dim myDataAdapter As MySqlDataAdapter
    Dim myDataSet     As DataSet

    Dim strSQL        As String
    Dim iRecordCount  As Integer

    myConnection = New MySqlConnection("server=localhost; user id=test64user; password=testing; database=webawere_test64db; pooling=false;")

    strSQL = "SELECT * FROM testtabel;"

    myDataAdapter = New MySqlDataAdapter(strSQL, myConnection)
myDataSet = New Dataset()
    myDataAdapter.Fill(myDataSet, "testtabel")

    MySQLDataGrid.DataSource = myDataSet
    MySQLDataGrid.DataBind()

End Sub

</script>

<html>
<head>
<title>Eenvoudige MySQL Database Query</title>
</head>
<body>

<form runat="server">

<asp:DataGrid id="MySQLDataGrid" runat="server" />

</form>

</body>
</html>

 

Als test hebben wij een kleine mysql database gemaakt met daarin 2 records:
CREATE TABLE `webawere_test64db`.`testtabel` (
`id` SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`veld1` VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = InnoDB

INSERT INTO `webawere_test64db`.`testtabel` (
`id` ,
`veld1`
)
VALUES (
NULL , 'Waarde1'
), (
NULL , 'Waarde2'
);

 

 

Was dit antwoord nuttig? 3 gebruikers vonden dit artikel nuttig (4 Stemmen)